27. 4. – 2. 5. 2023 – seminář Ostrava – Hoxarovi

Rádi bychom vás pozvali na pětidenní praktický seminář o Boží Otcově lásce.

Seminář Otcovo srdce je zaměřený na zakoušení Boží Otcovské lásky a na zakořenění v identitě Božích synů a dcer.

Program tvoří vyučování plné osobních svědectví a modliteb za účastníky.

Seminář je vhodný pro každého. Minimální doporučený věk je 15 let. Je také otevřený pro všechny církevní denominace.

 Ostravský seminář je organizován ve spolupráci s místní komunitou Salesiánů, komunitou Vstaň a choď a za podpory Ostravsko-opavského biskupství.

Seminář povede  Robert a Vicky de Hoxar z Anglie spolu s českým týmem.

Robert a jeho manželka Vicky de Hoxar pocházejí z Anglie z Liverpoolu. Mají dvě dospělé děti a tři vnoučata. Toto je jejich příběh:

„Naše životy změnilo setkání s Otcem v roce 2005. Potom, co jsme přijali Jeho lásku, jí chceme předávat dále. Procestovali jsme mnohé země Evropy, abychom šířili poselství, že Bůh je milující Otec, který chce, aby Jeho děti přijaly Jeho lásku. Navštívili jsme všechny části Velké Británie, Norsko, Finsko, Lotyšsko, Polsko, Chorvatsko, Holandsko a Slovensko.

Jsme potěšeni, když vidíme lidi proměněné Otcovou láskou. Obnovené vztahy v rodinách a v manželstvích. Když se vypořádáme s bolestí z minulosti, srdce bývají uzdraveny. Zlé návyky nemají už víc sílu kontrolovat naše životy. Lidé jsou osvobozeni ze závažných problémů jako jsou alkoholismus či drogová závislost. Když lidé poznají, že jsou vroucně milované děti Boha Otce, jejich prožívání života se změní. Vyřeší se problémy s autoritou, odejde pocit osamělosti, napraví se nízké sebevědomí a stane se ještě hodně jiných změn. Modlíme se, aby jste i vy prožili život proměňující setkání s vaším milujícím Otcem.“

Robert a Viki Hoxarovi

Pro více informací je možné si poslechnout rozhovor s manžely na TV Lux:  

http://www.tvlux.sk/archiv/play/5952

Na této stránce si můžete přečíst další svědectví některých účastníků tohoto semináře:

http://seminarotcovosrdce.sk/svedectva/

Místo konání semináře:

Salesiánské středisko Don Bosco

Adresa: Vítkovická 28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Registrace a cena:

Pro účastníky semináře není z kapacitních důvodů střediska zajištěno ubytování, pouze strava!

Ubytování si každý účastník zajistí samostatně.

Cena za stravu (snídaně, obědy, večeře) na 5 dní je 1250,- Kč

Cena za stravu bez snídaní (pouze obědy, večeře) na 5 dní je 850,- Kč

Registrační poplatek (pokrývá náklady týmu, administrativy) 1600,-Kč

Na seminář se můžete přihlásit jako:

  1. Účastník s plnou penzí (snídaně, obědy, večeře)

Cena: 2850,- Kč

  • Účastník bez snídaní (obědy, večeře)

Cena: 2450,- Kč

  • Účastník bez stravy

Cena: 1600,- Kč

Pro přihlášení vyplňte, prosím, následující formulář:

Vyplněním formuláře se závazně přihlašujete na Seminář Otcovo srdce.

Přihláška je platná až po zaplacení poplatku na účet Mládeže pro Krista ČR, z. s. 2601469727/2010, variabilní symbol 10112 , do poznámky uveďte své jméno a příjmení.

IBAN  CZ2920100000002601469727 SWIFT FIOBCZPPXXX

Poslední den přihlášení a zaplacení registračního poplatku je 13. 4. 2023

Potvrzení vaší úplné registrace vám zašleme mailem.

Pokud je překážkou účasti na semináři Vaše finanční situace, nebojte se nás kontaktovat.

Program:

Začátek:  čtvrtek 27. 4.  registrací od 16,30 hodin a večeří v 18,00 hodin.

Konec:  úterý 2. 5. ve 13,00 obědem.

Doporučujeme, aby se zaregistrovaní účastníci zúčastnili celého programu. Jednotlivá vyučování a osobní modlitební služba na sebe navazují.

V průběhu semináře bude v přestávkách k dispozici kavárna s občerstvením.

Na semináři nebude zajištěno hlídání dětí.

Na semináři si budete moci zakoupit tyto knihy:

J. Frost Zakusit Otcovo objetí; J. Frost  Z otroctva k synovstvu; R. a V. de Hoxarovi Život v Otcově lásce; soakingová CD V Otcovom objatí 1., 2.; J. T. Frostovi Od sirotků k synům; N. Lozano Otcovo srdce; CD Dům modlitby.

Kontakt:

Tel.:

Mail: info@otcovosrdce.cz

Tým Otcova srdce pro ČR

Těšíme se na setkání s vámi!

Kategorie: Semináře