5. 8. – 10. 8. 2024 – seminář Velehrad – český tým

Rádi bychom vás pozvali na pětidenní praktický seminář o Boží Otcově lásce.

Seminář Otcovo srdce je zaměřený na zakoušení Boží Otcovské lásky a na zakořenění v identitě Božích synů a dcer.

Program tvoří vyučování plné osobních svědectví a modliteb za účastníky.

Seminář je vhodný pro každého. Minimální doporučený věk je 15 let. Je také otevřený pro všechny církevní denominace.

Seminář vedou Robert a Vicky de Hoxar z Anglie spolu s českým týmem nebo český tým samostatně.

Robert a jeho manželka Vicky de Hoxar pocházejí z Anglie z Liverpoolu. Mají dvě dospělé děti a tři vnoučata. Toto je jejich svědectví:

„Naše životy změnilo setkání s Otcem v roce 2005. Potom, co jsme přijali Jeho lásku, jí chceme předávat dále. Procestovali jsme mnohé země Evropy, abychom šířili poselství, že Bůh je milující Otec, který chce, aby Jeho děti přijaly Jeho lásku. Navštívili jsme všechny části Velké Británie, Norsko, Finsko, Lotyšsko, Polsko, Chorvatsko, Holandsko a Slovensko.

Jsme potěšeni, když vidíme lidi proměněné Otcovou láskou. Obnovené vztahy v rodinách a v manželstvích. Když se vypořádáme s bolestí z minulosti, srdce bývají uzdraveny. Zlé návyky nemají už víc sílu kontrolovat naše životy. Lidé jsou osvobozeni ze závažných problémů jako jsou alkoholismus či drogová závislost. Když lidé poznají, že jsou vroucně milované děti Boha Otce, jejich prožívání života se změní. Vyřeší se problémy s autoritou, odejde pocit osamělosti, napraví se nízké sebevědomí a stane se ještě hodně jiných změn. Modlíme se, aby jste i vy prožili život proměňující setkání s vaším milujícím Otcem.“

Pro více informací je možné si poslechnout rozhovor s manžely na TV Lux:  

http://www.tvlux.sk/archiv/play/5952

Na této stránce si můžete přečíst další svědectví některých účastníků tohoto semináře:

http://seminarotcovosrdce.sk/svedectva/

Semináře v České republice zaštiťuje a organizuje mezinárodní hnutí Mládež pro Krista.

Kategorie: Semináře