Menu Zavřeno
On chce být stále s Tebou
On Tě nikdy nenechá a neopustí
Můžeš mu být neustále na blízku
On pečuje a chrání
Stále na Tebe myslí
Stále na Tebe myslí
Stále na Tebe myslí
Slider

Akce, které pořádáme

Konference Otcovo srdce pro Česko

Na konferencích se snažíme vytvořit prostor, aby se mohly v jednom Otcově domě potkat děti ze všech denominací. Konference stojí na společném uctívání, kterým vyjadřujeme společnou touhu po zjevení Otcova srdce a Otcovy lásky. V průběhu denních programů probíhá nepřetržitý Davidův stánek, na kterém často slouží prorocky obdarovaní lidé, kteří přinášejí konkrétní prorocká slova. Důležitým rozměrem je i místo, na kterém konferenci organizujeme. Modlíme se za konkrétní město, protože věříme, že vyhlašování Božích slov může přinést duchovní změnu na daném místě.

Ve službě vyučování a osobních modliteb za druhé stojí čeští i slovenští služebníci. Přinášíme témata týkající se obnovy vztahu s nebeským Otcem, o identitě synů a dcer. Hledáme témata, která se speciálně týkají českého srdce a české národní historie (např. komunistické dědictví, česko – německé vztahy, protestanti a katolíci). Býváme svědky úžasných vyznání a odpuštění, která vedou ke společnému smiřování.

Součástí je i služba evangelizace, kdy se učíme prakticky zjevovat Otcovu lásku lidem, kteří neznají Boha.

Jeden z naších cílů je prakticky povzbudit české věřící různých služebností a obdarování, aby se chopili duchovní autority a zodpovědnosti za naší zem.

Na konferencích spolupracujeme s Paľo Strežem.

Seminář Otcovo srdce

Je akce pro menší počet účastníků (60) na pět dní. Je zaměřená speciálně na osobní službu. Tím, že je seminář pro menší počet lidí a na delší dobu, je zde prostor prožít hlubší uzdravení vztahu k nebeskému Otci a v dalších oblastech života.

Seminář vedou manželé Robert a Vicki de Hoxarovi s dalšími českými a slovenskými služebníky.

Je to velmi vzácný čas Boží milosti, poznání nových rozměrů Otcovy lásky a vstupování do svobody Božích synů a dcer. Vznikají nová přátelství napříč církvemi.

Konference i semináře můžeme na pozvání zorganizovat i u Vás.