Menu Zavřeno
guillaume-de-germain-329206-unsplash
On chce být stále s Tebou
simon-rae-667099-unsplash
On Tě nikdy nenechá a neopustí
jelleke-vanooteghem-336956-unsplash
Můžeš mu být neustále na blízku
daiga-ellaby-233073-unsplash_sm
On pečuje a chrání
rawpixel-570905-unsplash
Stále na Tebe myslí
Stále na Tebe myslí
Stále na Tebe myslí

Akce, které pořádáme

Konference Otcovo srdce pro Česko

Na konferencích se snažíme vytvořit prostor, aby se mohly v jednom Otcově domě potkat děti ze všech denominací. Konference stojí na společném uctívání, kterým vyjadřujeme společnou touhu po zjevení Otcova srdce a Otcovy lásky. V průběhu denních programů probíhá nepřetržitý Davidův stánek, na kterém často slouží prorocky obdarovaní lidé, kteří přinášejí konkrétní prorocká slova. Důležitým rozměrem je i místo, na kterém konferenci organizujeme. Modlíme se za konkrétní město, protože věříme, že vyhlašování Božích slov může přinést duchovní změnu na daném místě.

Ve službě vyučování a osobních modliteb za druhé stojí čeští i slovenští služebníci. Přinášíme témata týkající se obnovy vztahu s nebeským Otcem, o identitě synů a dcer. Hledáme témata, která se speciálně týkají českého srdce a české národní historie (např. komunistické dědictví, česko – německé vztahy, protestanti a katolíci). Býváme svědky úžasných vyznání a odpuštění, která vedou ke společnému smiřování.

Součástí je i služba evangelizace, kdy se učíme prakticky zjevovat Otcovu lásku lidem, kteří neznají Boha.

Jeden z naších cílů je prakticky povzbudit české věřící různých služebností a obdarování, aby se chopili duchovní autority a zodpovědnosti za naší zem.

Na konferencích spolupracujeme s Paľo Strežem.

Seminář Otcovo srdce

Je akce pro menší počet účastníků (60) na pět dní. Je zaměřená speciálně na osobní službu. Tím, že je seminář pro menší počet lidí a na delší dobu, je zde prostor prožít hlubší uzdravení vztahu k nebeskému Otci a v dalších oblastech života.

Seminář vedou manželé Robert a Vicki de Hoxarovi s dalšími českými a slovenskými služebníky.

Je to velmi vzácný čas Boží milosti, poznání nových rozměrů Otcovy lásky a vstupování do svobody Božích synů a dcer. Vznikají nová přátelství napříč církvemi.

Konference i semináře můžeme na pozvání zorganizovat i u Vás.