Menu Zavřeno
On chce být stále s Tebou
On Tě nikdy nenechá a neopustí
Můžeš mu být neustále na blízku
On pečuje a chrání
Stále na Tebe myslí
Stále na Tebe myslí
Stále na Tebe myslí
Slider

Kalendář akcí

Konference

Přijíždíme do měst, aby se v jednom Otcově domě mohly potkat děti z různých denominací. Konference stojí na společném uctívání, modlitbách a vyhlašování Božího slova. Součástí konferencí je nepřetržité uctívání v Davidově stánku a evangelizace.

Seminář

je akce pro menší počet účastníků na pět dní a je zaměřen speciálně na osobní službu zúčastněným. Na semináři je prostor prožít hlubší uzdravení vztahu k nebeskému Otci i v dalších oblastech života.

Rok 2021

Pátek:

9. a 23. dubna
7. a 28. května

On-line OSOBNÍ MODLITBY

12.7. – 17.7. 
2021

(pondělí- sobota)

Seminář Otcovo srdce pro VÁS – Želiv

4. – 9.11. 
2021

(čtvrtek – úterý)

Seminář Otcovo srdce – Želiv

11. – 16.11.

2021

(čtvrtek – úterý)

Seminář Otcovo srdce – Vranov u Brna

Konference i semináře můžeme na pozvání zorganizovat i u Vás.