Posláním Otcova srdce pro ČR je přinášet  lidem v naší zemi poselství o Bohu jako milujícím Otci.

Služba zprostředkovává cestu proměny ze srdce sirotka v srdce syna a dcery nebeského Otce. Nese výzvu ke smíření a jednotě Božích dětí.

Poselství přinášíme do různých míst v naší zemi a spolupracujeme s místními společenstvími církve. Věříme, že skrze každého jednotlivce, kterého se dotkla Boží Otcova láska, se uskutečňuje změna církve a celého národa. Proměna je možná skrze proměněná srdce.

Finanční sdílení a účast na službě

Registrační poplatek na seminářích nepokrývá celkové náklady lektorů a tlumočníků, modlitebníků, administrativy a kavárny.

Abychom mohli i v budoucnu realizovat poslání Otcova srdce pro ČR, případně rozšířit naši službu, hledáme jednorázové i pravidelné podporovatele a spolupracovníky, kteří nám pomohou programy finančně zajistit. Svými dary umožníte, aby se poselství Otcova srdce mohlo každý rok dotýkat srdcí stovek lidí po celém Česku.

Číslo účtu:  2601469727/2010, v.s. 101

Pro daňové účely vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.