Menu Zavřeno
Už nikdy víc sám
Otcovo srdce pro Česko
Otcovo srdce pro Česko
Otcovo srdce pro Česko
On chce být stále s Tebou

On chce být stále s Tebou

On Tě nikdy nenechá a neopustí
On Tě nikdy nenechá a neopustí
Můžeš mu být neustále na blízku
Můžeš mu být neustále na blízku
Jeho náruč je pro Tebe stále otevřená
Jeho náruč je pro Tebe
stále otevřená
Jeho náruč je pro Tebe
stále otevřená
On pečuje a chrání
On pečuje a chrání
Stále na Tebe myslí
Stále na Tebe myslí
Už nikdy víc sám
Už nikdy víc sám
previous arrow
next arrow

Velká pravda o velké lásce

Moje srdce bije pro Tebe

Dopis milujícího Otce

Dítě mé,

Ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno. Žalm 139,1 Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš. Žalm 139,2 Dobře znám všechny tvé cesty. Žalm 139,3 Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě. Matouš 10,29-31 Stvořil jsem tě k mému obrazu. 1.Mojžíšova 1,27 Ve mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi. Skutky 17,27-28 Protože jsi mým potomkem. Skutky 17, 28 Znal jsem tě dřív, než jsi byl počat. Jeremiáš 1, 4-5 Vybral jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření. Efezským 1, 11-12 Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize. Žalm 139,15-16 Stanovil jsem přesný den tvého narození a taky to, kde budeš žít. Skutky 17,26 Bázeň budí tvé podivuhodné stvoření. Žalm 139, 14 V lůně tvé matky jsem tě utkal. Žalm 139, 13 A přivedl na svět v den tvého narození. Žalm 71, 6 Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají. Jan 8, 41-44 Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky. 1.list Janův 4,16 Toužím tě zahrnout svou láskou. 1.list Janův 3,1 Jednoduše proto, že jsi mým dítětem a Já tvým Otcem. 1.list Janův 3,1

Co si myslíte o novém kajot casino?

Nové kajot casino je skvělým přírůstkem do Las Vegas. Je to krásný objekt se spoustou skvělých prvků. Podlaha kasina je velmi velká a na výběr je spousta stolních her a výherních automatů kajot casino . Personál je velmi přátelský a ochotný a možnosti stravování jsou slušné. Celkově bych rozhodně doporučil vyzkoušet nové kasino Coyote, pokud jste ve městě.

Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec. Matouš 7, 11 Neboť Já jsem dokonalý Otec. Matouš 5,48 Vše dobré, co dostáváš, ti dávám Já. Jakub 1, 17 Jsem ten, který se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby. Matouš 6,31-33 Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje. Jeremiáš 29,11 Protože tě miluji nekonečnou láskou. Jeremiáš 31, 3 Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné – stejně tak jako jsou zrnka písku na mořském břehu. Žalm 139,17-18 S jásáním se z tebe raduji. Sofoniáš 3,17 Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro. Jeremiáš 32,40 Protože jsi mým předrahým vlastnictvím.2.Mojžíšova 19,5

Z celého srdce a duše tě toužím zaopatřit. Jeremiáš 32,41 Chci ti ukázat mocné a úžasné věci. Jeremiáš 33,3 Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě. 5.Mojžíšova 4,29 Raduj se ve mně a dám ti vše, po čem touží tvé srdce. Žalm 37, 4 Neboť jsem to Já, kdo v tobě probouzí tyto touhy. Filipským 2,13 Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit. Efezským 3,20 Protože jsem Ten, kdo tě dokáže nejvíc povzbudit. 2.Tesalonickým 2,16-17 Jsem taky Otcem, který tě potěší v každém tvém trápení. 2.Korintským 1,3-4 Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce. Žalm 34,18 Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci. Izajáš 40,11 Jednoho dne setřu všechny slzy ze tvých očí. Zjevení 21,3-4 A zbavím tě veškeré bolesti, kterou jsi trpěl na této zemi. Zjevení 21,3-4 Jsem tvůj Otec a miluji tě stejně tak, jako svého syna, Ježíše. Jan 17,23 Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě. Jan 17, 26 On je dokonalým vyjádřením mé existence. Židům 1, 3 Přišel, aby ti dokázal, že Já jsem s tebou, ne proti tobě. Římanům 8, 31

A taky ti chci sdělit, že nepočítám tvé hříchy. 2.Korintským 5,18-19 Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření. 2.Korintským 5,18-19 Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě. 1.list Janův 4,10 Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku. Římanům 8,31-32 Když přijmeš dar – mého Syna Ježíše – získáš mě. 1.list Janův 2 ,23 A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky k tobě. Římanům 8, 38-39 Vrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo. Lukáš 15,7 Vždy jsem byl tvým Otcem a také jím zůstanu. Efezským 3,14-15 Má otázka zní: … Chceš být mým dítětem? Jan 1, 12-13 Čekám na tebe. Lukáš 15,11-24

S láskou tvůj Otec, všemohoucí Bůh

Více informací

Chcete se dozvědět víc o našem Otci i o nás, kteří s ním chodíme?

Svědectví

Svědectví o moci Boží lásky, která přemáhá a proměňuje. Nevěříte?

Akce

Přijeďte se podívat na některou z akcí, které pořádáme.

Konference Otcova srdce