Menu Zavřeno
guillaume-de-germain-329206-unsplash
On chce být stále s Tebou
simon-rae-667099-unsplash
On Tě nikdy nenechá a neopustí
jelleke-vanooteghem-336956-unsplash
Můžeš mu být neustále na blízku
daiga-ellaby-233073-unsplash_sm
On pečuje a chrání
rawpixel-570905-unsplash
Stále na Tebe myslí
Stále na Tebe myslí
Stále na Tebe myslí

Naše poslání:

"Zjevení Otcovy lásky"

Žijeme v době, kdy se nám Bůh dává nebývalým způsobem poznat jako Otec. Zjišťujeme, že toto prorocké zjevení a jasné biblické vyučování o Otcově lásce pracuje v otevřených lidských srdcích, a po celé zemi přináší proměňující, život nesoucí poselství o lásce, životu a naději.

Ježíš otevřel cestu k Otci skrze svůj život, smrt a vzkříšení.
Způsobil, že už nejsme nepřijatelní, a v čase potřeby se můžeme bezpečně k Otci přiblížit a začít žít v plnosti Jeho přítomnosti.

Nacházíme Otce, který nás miluje láskou, která převyšuje jakékoli vyjádření lidské lásky. To je pravá láska, která překonává naše chápání.

Mnozí teď poznávají, jaké to je, po letech snažení se, povinností a podávání výkonu, nakonec nalézt pokoj a přijít domů na místo odpočinku

Láska a přijetí,
synovství a bratrství,
poznání pravdy.